Algemeen

italiëplein (Kamer van Koophandel 50995200), hierna te noemen italiëplein, verleent u hierbij toegang tot www.italieplein.nl en shop.italieplein.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door italiëplein en derden zijn aangeleverd. italiëplein behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.italieplein.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van italiëplein.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.italieplein.nl aangeboden redactionele materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van italiëplein. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.italieplein.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij italiëplein en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van italiëplein, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies

Veel websites maken gebruik van zogeheten cookies. Sinds 2012 zijn websites verplicht om vooraf aan hun bezoekers toestemming te vragen voor het gebruik van 'niet-functionele cookies'. Dit zijn kleine bestandjes die een website of browser op je computer, smartphone of iPad plaatst. Cookies onthouden bijvoorbeeld informatie, zodat je niet steeds bepaalde gegevens opnieuw hoeft in te vullen. Of ze maken het mogelijk om artikelen te delen op websites als Facebook en Twitter. Soms, bijvoorbeeld bij online winkelen, is het gebruik van cookies onvermijdelijk om een bestelling goed te kunnen afronden. Op www.cookiechecker.nl kan je nagaan welke cookies door een website gebruikt worden. Met cookies kan overigens geen persoonlijke informatie worden herleid. 

Cookies op italiëplein
Italiëplein maakt (spaarzaam) gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor ons statistiekprogramma Google Analytics. Zo kunnen we nagaan welke artikelen door onze bezoekers worden gelezen en hoeveel bezoekers er op italiëplein komen. Daarnaast staan onder onze artikelen buttons van Facebook en Twitter waarmee je artikelen eenvoudig kan delen op deze websites. Ook hiervoor worden cookies gebruikt. Facebook en Twitter hanteren hiervoor hun eigen privacy-richtlijnen, waar italiëplein verder geen invloed op heeft. Dit geldt overigens ook voor sommige content-items van derden die via italiëplein te zien zijn. Denk bijvoorbeeld aan een filmpje dat niet van italiëplein is, maar wat we wel 'insluiten' (opnemen) in een van onze berichten. Wil je weten wat andere sites met cookies doen, dan is het aan te raden om de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen.

Cookies uitschakelen
Via de browser die je gebruikt om internet te bezoeken, kan je reeds geplaatste cookies verwijderen. Je kan via je browser ook instellen dat er geen nieuwe cookies geplaatst mogen worden. Hoe dat werkt lees je hier voor Google Chrome, Firefox en Microsoft Internet Explorer. Het uitschakelen of weigeren van cookies kan invloed hebben op de werking van een site. Het kan zijn dat je bepaalde informatie niet meer te zien krijgt of dat bepaalde functionaliteiten niet werken.

Links naar andere websites

italiëplein verwijst via links, bijvoorbeeld in onze berichten, naar andere websites. italiëplein is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Raadpleeg hiervoor (indien aanwezig) het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden van de betreffende site.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Laatst gewijzigd op: 4 maart 2013.