Italiaanse mannen worden – dat mogen we toch wel stellen – wat vaker dan Nederlandse mannen gezien als macho. Dat is immers cultureel bepaald, toch? Niet helemaal, stelt Aart de Kruif, hoogleraar in de verloskunde en voortplanting aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Op basis van zijn eigen en ander wetenschappelijk onderzoek, is De Kruif ervan overtuigd geraakt dat biologische factoren zoals hormonen,  vaak een veel sterker effect hebben op gedrag dan sociologische of culturele factoren.

Hoog testosterongehalte, hoger libido

De Kruif: 'Al voor zijn geboorte is bepaald of een man met een hoog of laag testosterongehalte door het leven zal gaan. Mannen met een hoog testosterongehalte hebben een hoger libido, zijn dominanter en hebben meer energie. Mannen met een lagere testosteron- concentratie zijn socialer en meer teamplayers.'

Als leek zou je kunnen zeggen: die eerste groep staat symbool voor de Italiaanse man, de tweede voor de Nederlandse man. Maar in hoeverre gaat dit op? Om dit te verklaren kijken wetenschappers volgens De Kruif onder andere naar de zogeheten 2D:4D-verhouding, ofwel de verhouding tussen de lengte van de wijsvinger en de ringvinger. 

Verhouding tussen de lengte van wijsvinger en ringvinger

'Dit is een maat voor de hoeveelheid testosteron waarmee een foetus in de baarmoeder in aanraking is geweest. Hoe lager deze verhouding, dus hoe groter het verschil in lengte, hoe meer testosteron er tijdens het foetale leven aanwezig is geweest', aldus De Kruif.

Het volgende fragment is afkomstig uit het boek 'Typisch testosteron'  van De Kruif, dat vandaag verschijnt:

'Omdat de 2D:4D-verhouding gerelateerd is aan een aantal persoonlijkheidskenmerken, zijn er zelfs wetenschappers die menen dat er een verband bestaat tussen de 2D:4D-verhouding en de nationale karaktertrekken van de bevolking van een bepaald land. Zelfs de cultuur van een land zou erdoor beïnvloed worden. Inderdaad bestaan er duidelijke verschillen tussen landen als gekeken wordt naar de gemiddelde 2D:4D verhouding bij de mannelijke bevolking.

Hoe noordelijker men komt, hoe kleiner het verschil tussen de 2D en 4D. Sommige onderzoekers hebben geopperd dat een en ander mogelijk gerelateerd zou zijn aan het economische succes van een land en aan cultuurverschillen die bijvoorbeeld te maken hebben met de omgang van mannen met vrouwen. De 2D:4D-verhouding, of anders gesteld de hoeveelheid testosteron die al in de baarmoeder aanwezig is geweest, zou dan een gedeeltelijke verklaring kunnen zijn voor de verschillen die er tussen bepaalde landen bestaan. Meer onderzoek op dit vlak is echter nodig.' 

Typisch testosteron. De grote invloed van een hormoon op het gedrag van mannen én vrouwen                                       

Paperback, 256 pagina’s
Uitgeverij Lias, ISBN 978 90 8803 011 6
Prijs: € 18,95 (€ 12,95 voor het eBook)

Bestel 'Typisch testosteron' bij bol.com