Een brokstuk van een meter viel vandaag van de Tempel van Jupiter in Pompeii, Italië

In Pompeii is van de antieke Tempel van Jupiter vandaag een stuk pleisterwerk gevallen. Het brokstuk, ongeveer een meter groot, brak af  van de oostelijke buitenmuur van een cel van de tempel. Het gaat om een gebied zonder fresco's. Personeel van Pompeii heeft de brokstukken verzameld zodat ze teruggeplaatst kunnen worden.

Niet voor het eerst schade aan de antieke ruïnes

Het is niet voor het eerst dat er in Pompeii schade is ontstaan aan de antieke ruïnes. Afgelopen december stortte een pilaar in elkaar in de tuin van het Huis van Loreius Tiburtinus. Het huis is bekend vanwege de uitegstrekte tuinen en buitenversieringen zoals de 'Euripi'-fonteinen met tal van beelden en fresco's.

In oktober 2010 waren er drie kleine instortingen, waaronder een bij het Huis van Diomedes na hevige regen. Ook viel een stuk muur om van zo'n acht vierkante meter vlakbij de Poort van Nola. 

In november 2010 ontstond er schade in het Huis van de Gladiatoren, wat leidde tot kritiek vanuit de Unesco en de EU. De Unesco zegde toe Italië gedurende negen maanden te zullen helpen met de opbouw van villa´s en andere delen van Pompeii die waren ingestort. Vrij snel na de schade in het Huis van de Gladiatoren, stortte een deel in van het Huis van de Moralist.

Pompeii trekt twee miljoen bezoekers per jaar

Pompeii werd in 79 N.C. verwoest als gevolg van een uitbarsting van de Vesuvius. De antieke opgravingen trekken jaarlijks meer dan twee miljoen bezoekers. De afgelopen jaren is er regelmatig discussie geweest over Pompeii en dan met name over plunderingen, de overlast van loslopende honden en het structurele verval en slecht onderhoud van de monumenten.