De Romeinse nederzetting die begin dit jaar in Reusel werd opgegraven, blijkt groter dan gedacht. De nederzetting heeft over een langere periode ongeveer 35 huizen geteld, waarmee het een van de grotere dorpjes is die tot dusver in Brabant zijn onderzocht.

Bij opgravingen in Reusel zijn sinds 2008 de resten van een Romeins dorp tevoorschijn gekomen. Afbeelding: Gemeente Reusel-De Mierden

Vier Romeinse huizen met bijgebouwen

De gemeente Reusel-De Mierden heeft dat bekendgemaakt. Tijdens de lange bewoningsduur van de nederzetting was er volgens de gemeente vermoedelijk sprake van vier huizen met bijbehorende bijgebouwen, kuilen voor opslag van voorraden, stalling van vee en schuurtjes voor ambachtelijke activiteiten. Op het erf lag meestal ook een waterput, hoewel deze ook vaak gemeenschappelijk in gebruik was bij meerdere huishoudens. De enige gevonden waterput is op basis van jaarringen gedateerd in 242 na Chr.

Bijzonder is dat de waterput later is overbouwd door een woonstalhuis dat dus in ieder geval na 245 na Chr. dateert. De gemeente gaat ervan uit dat de nederzetting ongeveer 35 huizen heeft geteld, uitgespreid over een periode van ruim 300 jaar.