Venetië zinkt nog steeds en wel met een gemiddelde van één à twee millimeter per jaar. Ook de 117 eilanden van Venetië glijden dieper in de lagune. De noordelijk gelegen eilanden doen dat met een snelheid van twee tot drie millimeter per jaar, de zuidelijk gelegen eilanden jaarlijks drie tot vier milimeter. Dat heeft een nieuwe studie uitgewezen. De uitkomsten zijn een tegenvaller voor Venetië, want uit eerder onderzoek bleek juist dat de verzakkingen waren afgevlakt.

Venetie zinkt nog steeds, jaarlijks ongeveer met een tot twee millimeter.

Oostelijk-Venetië ligt lager dan het westelijk deel

Uit de nieuwste studie, waarover binnenkort een publicatie verschijnt in het wetenschappelijke Geochemistry, Geophysics, Geosystems, blijkt bovendien dat Venetië licht naar het oosten kantelt. De westelijke kant van de stad ligt iets hoger dan de rest en dat is een verschijnsel dat tot nu toe onbekend was. Dit fenomeen is door de onderzoekers gedetecteerd met behulp van GPS-metingen en gegevens van een in de ruimte gestationeerde radar (InSAR) die tussen 2000 en 2010 data heeft verzameld.

Verzakking gevolg van menselijke en natuurlijke factoren

De reden dat Venetië verzakt, is een combinatie van zowel menselijk ingrijpen als natuurlijke oorzaken. Tientallen jaren van grondwater wegpompen heeft aanzienlijke schade veroorzaakt aan de funderingen van de stad. Deze werkwijze is intussen gestaakt.

Meteorologen wijzen er op hun beurt op dat de dreiging van hoog water de afgelopen jaren is toegenomen als gevolg van hevigere regenbuien in het noorden van Italië. Andere mogelijke verklaringen voor de verzakkingen zijn het omhoog komen van de zeebodem als gevolg van binnenkomend slib en gaswinning in de zee bij Venetië.

De nieuwe studie voegt aan dit rijtje nog een nieuwe optie toe: de Adriatische plaat glijdt onder de Apennijnen, waardoor het gebied langzaam lager komt te liggen.