Als je op zoek bent naar werk in Italië, dan zijn er deze week nieuwe arbeidsmarktcijfers verschenen waar je je voordeel mee kan doen. Zo biedt de regio Puglia op dit moment meer kans op werk dan bijvoorbeeld de regio's Molise, Basilicata en het eiland Sardinië. De beste kans op werk vind je op dit moment in Piemonte.

Werkgelegenheid Italië

Vacturesite Monsterboard houdt maandelijks een index bij over de werkgelegenheid in onder meer Italië. De index drukt uit hoe het online aanbod van vacatures zich ontwikkelt. Stijgt de index, dan zijn werkgevers in toenemende mate op zoek naar nieuw personeel. Monsterboard heeft het vacatureaanbod in october dit jaar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Uit de vergelijking zijn vijf Italiaanse regio's aan te wijzen waar de werkgelegenheid in de lift zit en ook vijf regio's die een krimpend vacatureaanbod laten zien. Deze regio's staan in onderstaande tabellen weergegeven:

Italiaanse regio's die groei laten zien in de kansen op werk:

Regio Oktober 2010 Oktober 2011 Groei
Puglia 111 123 +11%
Piemonte 137 150 +9%
Emilia-Romagna 140 149 +6%
Marche 116 123 +6%
Abruzzo 115 121 +5%

Italiaanse regio's die een daling laten zien in de kansen op werk:

Regio Oktober 2010 Oktober 2011 Groei
Molise 108 103 -5%
Basilicata 111 105 -5%
Lombardia 140 132 -6%
Sicilia 146 136 -7%
Sardegna 117 104 -11%

Bron: Monster Employment Index, oktober 2011

Hoogte van het indexcijfer zegt ook iets

Een kleine nuancering bij deze cijfers is wel op zijn plaats. En dat is dat ook de hoogte van het indexcijfer iets zegt over de werkgelegenheid in de genoemde regio's. Sicilië staat in de tabel van regio's waar het vacatureaanbod afneemt, maar per saldo biedt Sicilië nog altijd wel meer kans op werk dan Puglia.

Ambachtslieden

Verder is het goed om te weten aan wat voor soort personeel meer en minder behoefte is. Zo is de vraag naar administratieve ondersteuning het afgelopen jaar met 12% afgenomen terwijl de vraag naar ambachtslieden juist met 21% toenam. De vraag naar managers (indexcijfer 133) en technici (indexcijfer 97) bleef het afgelopen jaar gelijk.